z diecézy v obrazoch
Úvodná  | Kúria  | Cirkevný súd  | Časopis  | Kancelária  | Bohoslužby  | Partneri  | KATEDRÁLA - Info

 

 J. E. Mons. ThDr. ICLic. Ján Kuboš, PhD.

spišský diecézny administrátor 

 

1. 7. 1989 - 27. 9. 1989 kaplán, Podolínec

28. 9. 1989 - 25. 5. 1990 základná vojenská služba

26. 5. 1990 - 30. 6. 1990 kaplán (ústne menovanie), Svit

1. 7. 1990 - 31. 7. 1990 kaplán, Liptovský Mikuláš

1. 8. 1990 - 31. 8. 1991 kaplán, Ružomberok

1. 9. 1991 - 30. 6. 1997 farár, Liptovská Osada

15. 3. 1993 - 1. 7. 1997 pastoračná služba väzňom

1. 9. 1997 - 30. 6. 2017 špirituál kňazského seminára

1. 1. 1998 - 31. 5. 2006 výpomocný duchovný, Sp. Vlachy

7. 10. 1998 Th Lic. z Kánonického práva na KUL v Lubline

1. 12. 1998 - 30. 11. 2008 člen diecéznej liturgickej komisie

27. 6. 2001 člen Komisie KBS pre klérus

1. 12. 2001 - 30. 11. 2012 sudca cirkevného súdu

10. 12. 2002 Th Dr. z Teológie na CMBF UK v Bratislave

1. 5. 2009 - 31. 12. 2016 výp. duchovný, Sp. Kapitula

6. 12. 2012 - 31. 12. 2017 sudca cirkevného súdu

1. 1. 2017 - 3. 7. 2017 výp. duchovný kňazský seminár

1. 3. 2017 - 3. 7. 2017 člen kňazskej rady

4. 7. 2017 člen kňazskej rady ex offo

4. 7. 2017 - 11.6.2020 dekan Kežmarského dekanátu

4. 7. 2017 - 11.6.2020 moderátor Podtatranských dekanátov

4. 7. 2017 - 11.6.2020 farár, Kežmarok

25.3.2020 menovaný za spišského pomocného biskupa

12.6.2020 generálny vikár Spišskej diecézy

24.6.2020 prijal biskupskú vysviacku

29.10.2020 Kolégiom konzultorov Spišskej diecézy zvolený za diecézneho administrátora


Aktuality
24.6.2021
Kňazská vysviacka 2021
viac info

20.6.2021
Diakonská vysviacka 2021
viac info

15.6.2021
7 týždňov modlitieb
viac info

6.3.2021
Časopis KAPITULA - 4/2021
viac info

17.2.2021
100. výročie biskupskej vysviacky Jána Vojtaššáka - fotogaléria
viac info