z diecézy v obrazoch
Úvodná  | Kúria  | Cirkevný súd  | Časopis  | Kancelária  | Bohoslužby  | Partneri  | KATEDRÁLA - Info

 

13. prof. ThDr. František TONDRA, Dr.h.c.

(1989 - 2011)

 

 

 

    

Narodil sa 4. júna 1936 v Spišských Vlachoch ako štvrté dieťa z desiatich. Stredoškolské štúdiá zakončil maturitou v Spišskej Novej Vsi v roku 1954. Teologické štúdiá absolvoval na Cyrilometodskej fakulte v Bratislave a 1. júla 1962 prijal z rúk biskupa Abróza Lazíka kňazskú vysviacku. Jeho prvým kňazským miestom bola Levoča, potom bol správcom farnosti v Hnilci, v Zázrivej, Tvrdošíne a nakoniec správcom farnosti a dekanom v Levoči. Sústavným štúdiom teológie dosiahol v roku 1978 doktorát z morálnej teológie. V roku 1993 sa habilitoval na docenta a v roku 1997 bol prezidentom vymenovaný za vysokoškolského profesora. V rokoch 1978-1983 prednášal morálnu teológiu na CMBF v Bratislave a po páde komunizmu od roku 1990, po obnovení kňazského seminára, prednášal morálnu teológiu na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí. Pápež Ján Pavol II. ho 26. júla 1989 menoval za spišského biskupa. Biskupskú konsekráciu vykonal kardinál Jozef Tomko 9.9.1989 v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule za veľkého počtu veriacich.

Pričinil sa o celkovú obnovu diecézy a diecéznych inštitúcií po páde komunizmu. Obnovil činnosť kňazského seminára v Spišskej Kapitule, v ktorom sa od r. 1990 mohli pripravovať pre kňazskú službu bohoslovci zo Spišskej, Košickej i Rožňavskej diecézy. Opäť založil diecéznu charitu, cirkevné školstvo, diecézny katechetický úrad, školský úrad, komisiu pre mládež, kňazský dom pre starých kňazov. Za jeho pôsobenia vznikli na území Spišskej diecézy aj niektoré cirkevné inštitúcie: Katolícka univerzita v Ružomberku, univerzitné pastoračné centrum, katolícke biblické dielo, katolícke pedagogické a katechetické centrum, slovenská spoločnosť kánonického práva. V závere svojho pôsobenia v roku 2006 zvolal Druhú diecéznu synodu, ktorá sa ukončila v roku 2011.

Počas jeho pôsobenia navštívil diecézu aj pápež Ján Pavol II. v dňoch 2-3. júla 1995, ktorý v Spišskej Kapitule v uvedenom termíne prenocoval. Okrem toho navštívil aj Levoču, kde slávil svätú omšu, Vysoké Tatry a Poprad-letisko.

Po konštituovaní Biskupskej konferencie Československa bol biskup František Tondra najskôr jej podpredsedom, neskôr predsedom. Po rozdelení republiky v roku 1993 bol viackrát opätovne zvolený za predsedu Konferencie biskupov Slovenska až do roku 2009 a súčasne bol predsedom bioetickej subkomisie KBS.

Pre množstvo povinností mu Svätý Otec postupne menoval dvoch pomocných biskupov: Mons. Andrej Imrich (1992) a Mons. Štefan Sečka (2002).

Viedol jednoduchý život. Stal sa známy svojou učenosťou, srdečnosťou, pracovitosťou a vzťahom k prírode, kde rád relaxoval.

Je autorom mnohých odborných článkov a prednášok. Najznámejšie je jeho dielo Morálna teológia I. a II.. Pri príležitosti jeho 75. narodenín dala kancelária biskupského úradu vytlačiť knižnú publikáciu s názvom Kňazom a veriacim, ktorá obsahuje jeho príhovory ku kňazom v ACES a pastierske listy.

V roku 2011 sa zriekol úradu diecézneho biskupa z dôvodu dovŕšenia veku. Zomrel 3.5.2012 v nemocnici v Košiciach. Pohrebnú svätú omšu slúžil 10.5.2012 kolínsky arcibiskup, kardinál Joachim Meisner. Homíliu povedal Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup-metropolita. Pochovaný je na miestnom cintoríne v Spišskej Kapitule.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslušnosť - dielo Ducha Svätého

 

 


Aktuality
24.6.2021
Kňazská vysviacka 2021
viac info

20.6.2021
Diakonská vysviacka 2021
viac info

15.6.2021
7 týždňov modlitieb
viac info

6.3.2021
Časopis KAPITULA - 4/2021
viac info

17.2.2021
100. výročie biskupskej vysviacky Jána Vojtaššáka - fotogaléria
viac info