z diecézy v obrazoch
Úvodná  | Kúria  | Cirkevný súd  | Časopis  | Kancelária  | Bohoslužby  | Partneri  | KATEDRÁLA - Info

CHIESA DEL SILENZIO E DIPLOMAZIA PONTIFICIA 1945-1965 

UMLČANÁ CIRKEV A PÁPEŽSKÁ DIPLOMACIA 1945-1965

 

Zostavili:

Emília Hrabovec ‒ Giullano Brugnotto ‒ Peter Jurčaga

 

17,5 x 24,5 cm, 440 strán, tvrdá väzba

ISBN 978-88-266-0140-3

 

Libreria Editrice Vaticana

(Atti e Documenti  49)

 

Cena: 25,00 eur

 

Súbor štúdií medzinárodného autorského zoskupenia historikov sa zaoberá situáciou Katolíckej cirkvi v krajinách stredovýchodnej Európy počas dvadsiatich rokov počínajúc bezprostredne povojnovým obdobím, ktoré bolo už poznačené silným vplyvom komunistických strán a prvým prenasledovaním Cirkvi za formujúcou sa železnou oponou, cez smutnoznáme päťdesiate roky v znamení úplnej izolácie komunistických štátov a najtvrdšej perzekúcie umlčanej Cirkvi, až po prvé kontakty a nasledujúce diplomatické rokovania, ktoré vstúpili do dejín ako vatikánska východná politika. Kniha vychádza zo širokej porovnávacej a interdisciplinárnej perspektívy, spájajúcej historicko-diplomatický a historicko-teologický pohľad, a predstavuje konkrétne situácie, v akých sa Katolícka cirkev nachádzala v rôznych štátoch stredovýchodnej Európy, ako aj metódy a postupy diplomacie pápežov Pia XII., Jána XXIII. a Pavla VI. v kontexte studenej vojny a rodiacej sa ostpolitiky. Významným aspektom skúmaného obdobia sú svedectvá o prenasledovaní a mučeníctve, ktoré tu ilustrujú napríklad prípady J. Mindszentyho, S. Wyszynského či J. Vojtaššáka.

Knihu v dvojjazyčnom taliansko-slovenskom prevedení vydáva Libreria Editrice Vaticana s podporou Fakulty kánonického práva sv. Pia X v Benátkach a Spišskej diecézy. Na realizácii spolupracovalo vydavateľstvo Post Scriptum.

 

Záujemcovia si knihu môžu kúpiť vo vydavateľstve Post Scriptum TU.

Kontakt:

Post Scriptum, s.r.o.

Rajecká 36, 821 07 Bratislava

Tel.: 0903442679

www.postscriptum.sk, info@postscriptum.sk   

 

Obsah 

Predhovory

(Bernard Ardura, Jozef Tomko, Francesco Moraglia, Štefan Sečka) 

Úvod                                           

Umlčaná Cirkev a pápežská diplomacia: problémy a perspektívy výskumu (Emília Hrabovec)  

Miroslaw Lenart

Cirkev na „znovuzískaných územiach“ Poľska a prípad „vlasteneckých kňazov“  

Stanislaw Wilk

Katolícka Cirkev v Poľsku a Svätá Stolica v rokoch 1948-1965  

Emília Hrabovec

Svätá Stolica a Československo 1945-1965  

Róbert Letz

Prenasledovanie Cirkvi na Slovensku a monsterproces proti trom slovenským biskupom 

András FejÉrdy

Príbeh jedného neúspešného plánu: tajná katolícka hierarchia v Maďarsku 

Roberto Scagno

Prenasledovanie gréckokatolíckej Cirkvi a rímskokatolíckej Cirkvi v Rumunsku (1948-1950) a Svätá Stolica 

Johan Ickx

Východná politika Pia XII. Modus Vivendi navrhnutý v Moskve 1946-1947.

Prípad pátra Alexandra Töhötöma Nagya S.J. 

Zdislaw Jozef Kijas

Kresťanský koncept mučeníctva a mučeníci komunistického režimu 

Adam Somorjai

Mučeníctvo a svätosť v prípade Kardinála Mindszentyho


Zostavovatelia: 

Emília Hrabovec

Historička, riadna profesorka na Univerzite Komenského v Bratislave a od roku 2005 členka Pápežského výboru pre historické vedy. Špecializuje sa na politické a cirkevné dejiny stredovýchodnej Európy a dejiny diplomacie Svätej stolice v 20. storočí. 

Giuliano Brugnotto

Je dekanom Fakulty Kánonického práva sv. Pia X v Benátkach. Prednáša históriu fontov a dejiny inštitúcií kanonického práva. Je zodpovedným redaktorom časopisu Ephemerides Iuris Canonici. 

Peter Jurčaga

Kňaz Spišskej diecézy. Získal doktorát z kánonického práva na Fakulte kánonického práva sv. Pia X. v Benátkach. Špecializuje sa procesy kanonizácie. Je postulátorom v Kauze beatifikácie Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka.

 

 


Aktuality
24.6.2021
Kňazská vysviacka 2021
viac info

20.6.2021
Diakonská vysviacka 2021
viac info

15.6.2021
7 týždňov modlitieb
viac info

6.3.2021
Časopis KAPITULA - 4/2021
viac info

17.2.2021
100. výročie biskupskej vysviacky Jána Vojtaššáka - fotogaléria
viac info