z diecézy v obrazoch
Úvodná  | Kúria  | Cirkevný súd  | Časopis  | Kancelária  | Bohoslužby  | Partneri  | KATEDRÁLA - Info

Ján Vojtaššák. Biskup v dejinách 20. storočia

 Zborník z vedeckej konferencie k 140. výročiu narodenia

Spišská Kapitula 14. – 15. november 2017

 

Zostavili:

Róbert Letz ‒ Peter Jurčaga

 

16,5 x 23,5 cm, 462 strán, tvrdá väzba,

Summary, Menný register,

Obrazová príloha

ISBN 978-80-89567-86-7

 

Cena: 16,50 eur

 

Kniha obsahuje 19 štúdií, ktoré prinášajú výsledky najnovšieho vedeckého výskumu k rôznym aspektom života J. Vojtaššáka: rodinné zázemie, príchod do biskupskej služby, pastoračné aktivity, zástoj pri budovaní školstva a cirkevných inštitúcií, poľská problematika, vzťah k židovskému obyvateľstvu, vzťahy so Svätou stolicou a so slovenským exilom, postoj k totalitným ideológiám a režimom a ich postoj k nemu. Osobitný prínos majú príspevky dokumentujúce jeho perzekúciu v povojnovom Československu, predovšetkým politický proces a dlhoročné väznenie komunistickým režimom. Jednotlivé state vychádzajú z primárneho archívneho výskumu a prinášajú mnoho nových, doteraz neznámych poznatkov.

Do rozsiahlej prílohy zostavovatelia zaradili viaceré kľúčové dokumenty a bohatý fotografický materiál. Zaujímavosťou je dôverná správa o posledných dňoch života J. Vojtaššáka v internácii v Senohraboch pri Prahe, ktorej autorom je autentický svedok, český kňaz František Ludvík,

Zámerom všetkých zainteresovaných bolo dosiahnuť, aby sa postava biskupa J. Vojtaššáka vnímala vo väčšej komplexnosti a v reálnom svetle. Popri novootvorených témach práve realizmus pohľadu na túto osobnosť je vkladom, ktorým účastníci konferencie prispievajú do celkového diskurzu o  J. Vojtaššákovi v nádeji, že skutočný dialóg je možný aj pri rozličných interpretačných východiskách.

 

Záujemcovia si knihu môžu kúpiť vo vydavateľstve Post Scriptum TU.

Kontakt:

Post Scriptum, s.r.o.

Rajecká 36, 821 07 Bratislava

Tel.: 0903442679

www.postscriptum.sk, info@postscriptum.sk

 

OBSAH

Úvod

Príhovory na úvod konferencie

 

Zo Zákamenného na Spišskú Kapitulu

Rodinné prostredie a rodinné väzby Jána Vojtaššáka

Ľuboslav Hromják

Konsekrácia troch slovenských biskupov v Nitre v roku 1921

Viliam Judák

 

Diecéza, školstvo, charita

Pastoračná činnosť biskupa Jána Vojtaššáka

Ľubomír Pekarčík

Biskup Ján Vojtaššák a cirkevná vzbura v Liptovskej Osade

Peter Olexák

J. E. Mons. Ján Vojtaššák a jeho prínos pri budovaní vzdelávacích inštitúcií v Spišskej diecéze

Amantius Akimjak

Ján Vojtaššák ako zakladateľská osobnosť Ústrednej charity na Slovensku

Zuzana Budayová

 

Poľská otázka

Ján Vojtaššák a jeho postoj k zmenám štátnych hraníc medzi Česko-Slovenskom, Slovenskom a Poľskom v rokoch 1920 – 1945

Martin Garek

Vzťah Jána Vojtaššáka k Slovákom v Poľsku

Milica Majeriková-Molitoris

Ján Vojtaššák a kauza poľských kňazov z krakovskej arcidiecézy v rokoch 1939 – 1941

Pavol Matula

 

Vzťah k Židom

Spišské biskupstvo a Baldovské kúpele

Ivan Chalupecký

Vzťah biskupa Jána Vojtaššáka k židovskej komunite

Prezidentské výnimky a výnimky ku krstom

Vladimír Olejník

 

Biskup Ján Vojtaššák očami Svätej Stolice a slovenského exilu

Biskup Ján Vojtaššák a Svätá stolica

Emília Hrabovec

Biskup Ján Vojtaššák a slovenská politická a cirkevná emigrácia v rokoch 1945 – 1965

Beata Katrebová Blehová

 

Biskup Ján Vojtaššák a nástup komunizmu

Vzťah Jána Vojtaššáka k totalitným ideológiám komunizmu, fašizmu a nacizmu

Róbert Letz

Postoj Jána Vojtaššáka k ľudovodemokratickému režimu 1945 – 1948

Ivan A. Petranský

Pokus o odvolání biskupa Jána Vojtaššáka v době třetí československé republiky

Michal Pehr

Príprava retribučného procesu s Jánom Vojtaššákom a členmi Štátnej rady v rokoch 1945 ‒ 1948

Ondrej Podolec

Trestná kauza proti biskupovi Jánovi Vojtaššákovi a rehabilitačné konanie v tejto veci

Ján Štefanica

 

Biskup Ján Vojtaššák ‒ väzeň a mučeník

Biskup Ján Vojtaššák ako väzeň (1945, 1950 – 1956, 1958 – 1963)

František Dlugoš

Neznáme svedectvo o poslednej fáze života biskupa Jána Vojtaššáka

Jozef Krištof

 

Záver

Summary

Autori

Menný register

Prílohy


Aktuality
24.6.2021
Kňazská vysviacka 2021
viac info

20.6.2021
Diakonská vysviacka 2021
viac info

15.6.2021
7 týždňov modlitieb
viac info

6.3.2021
Časopis KAPITULA - 4/2021
viac info

17.2.2021
100. výročie biskupskej vysviacky Jána Vojtaššáka - fotogaléria
viac info