z diecézy v obrazoch
Úvodná  | Kúria  | Cirkevný súd  | Časopis  | Kancelária  | Bohoslužby  | Partneri  | KATEDRÁLA - Info

 

 1. Bože, osláv svojho služobníka biskupa Jána Vojtaššáka na oltároch Cirkvi, aby jeho príklad povzbudzoval rodičov a vychovávateľov k zodpovednosti za výchovu detí a mládeže.
 2. Bože, vyslyš naše prosby za blahorečenie tvojho služobníka biskupa Jána, aby príklad jeho svätého života bol pre nás povzbudením na ceste k svätosti.
 3. Pane, Ježišu, osláv svojho služobníka biskupa Jána Vojtaššáka, aby nás jeho príklad podnecoval k obetavosti pre dobro viery.
 4. Ježišu, Kráľ lásky, osláv svojho služobníka biskupa Jána Vojtaššáka, horlivého rozširovateľa úcty k tvojmu najsvätejšiemu Srdcu.
 5. Pane Ježišu, biskup Ján Vojtaššák vynikal vernosťou v arcipastierskej službe; osláv svojho služobníka na oltároch celej Cirkvi.
 6. Pane Ježišu Kriste, pohliadni na ducha obety a vernosti biskupa Jána Vojtaššáka a odmeň jeho čnosti blahorečením, aby lesk jeho čistého života a statočné prijatie utrpenia povzbudzovali kresťanov v láske k pravde, Cirkvi a národu.
 7. Ježišu, Syn Márie Panny, na príhovor svojej Matky osláv svojho služobníka biskupa Jána, vrúcneho ctiteľa jej Nepoškvneného Srdca.
 8. Povýš na oltár svojho pokorného služobníka biskupa Jána, horlivého šíriteľa úcty k Najsvätejšej Eucharistii.
 9. Daj, aby sme tvojho služobníka biskupa Jána Vojtaššáka mohli uctievať ako blahoslaveného.
 10. Pozdvihni na oltár biskupa Jána, aby príklad jeho oddanosti Apoštolskému stolcu povzbudzoval aj nás vo vernosti a láske k Cirkvi.
 11. Aby Boží služobník biskup Ján Vojtaššák, horlivý apoštol modlitby posvätného ruženca, bol povýšený na oltár, prosme Pána.
 12. Aby sme Božieho služobníka biskupa Jána Vojtaššáka mohli uctievať ako blahoslaveného, prosme Pána.
 13. Za blahorečenie biskupa Jána Vojtaššáka: aby nám jeho svätý život ukazoval cestu ku Kristovi, prosme Pána.
 14. Modlime sa za blahorečenie biskupa Jána, aby nás jeho príklad trpezlivého znášania príkoria viedol k pokoju a láske.


 


Aktuality
24.6.2021
Kňazská vysviacka 2021
viac info

20.6.2021
Diakonská vysviacka 2021
viac info

15.6.2021
7 týždňov modlitieb
viac info

6.3.2021
Časopis KAPITULA - 4/2021
viac info

17.2.2021
100. výročie biskupskej vysviacky Jána Vojtaššáka - fotogaléria
viac info