z diecézy v obrazoch
Úvodná  | Kúria  | Cirkevný súd  | Časopis  | Kancelária  | Bohoslužby  | Partneri  | KATEDRÁLA - Info

Film Vojtaššák na filmovom festivale v Benátkach

Na medzinárodnom Filmovom festivale v Benátkach bol premietnutý film o slovenskom biskupovi Jánovi Vojtaššákovi. 

Dňa 29.8.2019 sa počas medzinárodného Filmového festivalu v Benátkach uskutočnila prezentácia dokofilmu Vojtaššák gli anni barbari (Vojatššák barbarské roky) talianskych režisérov Alberta di Giglia a Luigiho Boneschiho. Prezentácia dokofilmu, ktorá sa uskutočnila v priestoroch hotela Excelsior o 15.30 hod, vyvolala nesmierny záujem účastníkov festivalu nielen z Talianska, ale aj z okolitých krajín. Prezentáciu uviedol Andrea Fagioli, televízny kritik z Avvenire. Priblížil základné autobiografické údaje Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka.  

Potom oslovil Petra Jurčagu, postulátora Kauzy blahorečenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka, aby predstavil osobnosť biskupa Jána Vojtaššáka. Postulátor na úvod pozdravil všetkých prítomných v mene kardinála Jozefa Tomka a tiež v mene spišského diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku. Tlmočil biskupovo poďakovanie režisérom a všetkým, ktorí sa pričinili o vznik tohto nového filmového dokumentu. Ďakoval aj tým, ktorí umožnili prezentáciu dokofilmu na medzinárodnom filmovom festivale v Benátkach.  

Postulátor poukázal na veľmi živú povesť svätosti Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka nielen medzi veriacimi Spišskej diecézy, ale aj na celom Slovensku, ba dokonca aj v zahraničí a predstavil ho ako vzor svätosti pre ľudí dnešnej doby. Vyzdvihol jeho vernosť Bohu, pravde a Cirkvi za každú cenu. Vyjadril želanie, aby nový dokofilm pomohol spoznať pravdivý životný príbeh biskupa Jána Vojtaššáka a priniesol ovocie v kauze blahorečenia. Zároveň priblížil aktuálny stav Kauzy blahorečenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojatššáka.  

Režisér Alberto di Giglio predstavil okolnosti vzniku tohto dokofilmu o biskupovi Vojtaššákovi. Nasledovala filmová premierá 31 minút dokofilmu. Po odvysielaní pokračovala diskusia ku dokofilmu, ktorú viedol Andrea Fagioli. Oslovil historika Gianpaola Romanata, ktorý opísal dobu, v ktorej žil Boží sluha biskup Ján Vojtaššák. Vyjadril veľké uznanie a spokojnosť s novým dokofilmom. Spomenul, že pre talianskych divákov to doteraz bola neznáma osobnosť a vďaka novému filmovému dokumentu jeho život a hrdinské mučeníctvo môžu spoznať ľudia na celom svete. Spomenul aj medzinárodnú konferenciu z Benátok z roku 2017, kde sa hovorilo o umlčanej Cirkvi a o mučeníkoch strednej a východnej Európy. Biskupa Vojtaššáka zaradil medzi osobnosti umlčanej Cirkvi krajín Strednej a východnej Európy.  

Režisér Alberto di Giglio potom upresnil, že celý dokofilm bude mať cca. 60 minút a dokončený by mal byť do 15.9.2019. Koncom septembra a začiatkom októbra 2019 sa plánuje premiéra celého filmového dokumentu opäť v Benátkach a v Ríme vo Vatikánskej kinosále.  

Na záver prezentácie sa prítomným prihovoril Mons. Daniele Milani,  prezident Fondácie Ente dello Spettacolo pri Talianskej biskupskej konferencii. Opísal svoje prvé dojmy z filmu. Aj jeho veľmi oslovila osobnosť Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka, ktorého predtým nepoznal a ani o ňom nič nevedel, ale z filmu vycítil veľmi veľkú a živú povesť svätosti Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Keď videl film o jeho živote, o trpezlivom a hrdinskom znášaní príkoria pre vieru, vyznal, že sa sám seba ako kňaz pýtal, či by to aj on dokázal tak, ako biskup Ján Vojtaššák - vždy ostať verný Bohu a dokázať trpieť pre svoju vieru. Priblížil tiež prácu samotnej Fondácie pri Talianskej biskupskej konferencii, ktorá má za cieľ prezentovať osobnosti, akou je aj biskup Ján Vojtaššák, aby sa nezabudlo na ich život a príklad, ktorý nám zanechali.

 

Zahraničné médiá napísali:

A Venezia76 la storia del vescovo Jan Vojtassak (V Benátkach 76 príbeh biskupa Jána Vojtaššáka)

Mostra del cinema (Avvenire)

Educazione audiovisiva (taliansky mesačník)

 

Fotky z Benátskeho festivalu

 

z ľava prof. Gianpaolo Romanato, alberto di Giglio, Peter Jurčaga a Andrea Fagioli

 

 

z ľava prof. Gianpaolo Romanato, alberto di Giglio, Peter Jurčaga a Andrea Fagioli

 

 

z ľava Peter Jurčaga, Gianpaolo Romanato, Alberto di Giglio, Davide Milani a Andrea Fagioli

 

 


Aktuality
24.6.2021
Kňazská vysviacka 2021
viac info

20.6.2021
Diakonská vysviacka 2021
viac info

15.6.2021
7 týždňov modlitieb
viac info

6.3.2021
Časopis KAPITULA - 4/2021
viac info

17.2.2021
100. výročie biskupskej vysviacky Jána Vojtaššáka - fotogaléria
viac info