z diecézy v obrazoch
Úvodná  | Kúria  | Cirkevný súd  | Časopis  | Kancelária  | Bohoslužby  | Partneri  | KATEDRÁLA - Info

Významný posun v Kauze blahorečenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka

Štátny Sekretariát po preštudovaní archívnych dokumentov a nových dôkazov zaslaných z Kongregácie pre Kauzy svätých vo svojom písomnom stanovisku dňa 16. októbra 2019 rozhodol o znovuotvorení Kauzy blahorečenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka.

Rozhodnutiu Štátneho Sekretariátu predchádzalo pozitívne vyjadrenie Kongresu Kongregácie pre Kauzy svätých, ktorý dňa 18.1.2019 odporučil, aby Kauza blahorečenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka, po predložení a preštudovaní nových archívnych dokumentov a dôkazov, mohla pokračovať na rímskej úrovni. Po 16 rokoch tak kauza blahorečenia začne prebiehať na rímskej úrovni v plnej kompetencii Kongregácie pre Kauzy svätých. Je to významný posun v samotnej kauze, pretože vyjadrením sa Kongresu Kongregácie pre Kauzy svätých a Štátneho Sekretariátu bola ukončená doplňujúca diecézna fáza kauzy blahorečenia (2015-2019), ktorej úlohou bolo spracovať najmä historické obdobie rokov 1939-1945 a aktivitu Božieho sluhu počas spomínaného obdobia. Tiež bolo nevyhnutné odpovedať na výhrady a námietky, ktoré sa začali objavovať po roku 2000. Postulátor Dr. Peter Jurčaga v spolupráci s Komisiou historikov, ktorá bola ustanovená v roku 2015, nájdením nových archívnych dokumentov a historickým spracovaním dejinného obdobia rokov 1939-1945, priniesli nový, objektívny a pravdivý pohľad na samotnú osobnosť Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka a dokázali tak dať relevantné odpovede na vznesené výhrady a námietky. Historické štúdie a nové archívne dokumenty, ktoré boli nájdené nielen v slovenských, ale aj v zahraničných archívoch, boli publikované v niekoľkých viacjazyčných publikáciách a prezentované na dvoch medzinárodných konferenciách, ktoré sa konali v Benátkach v roku 2016 (zborník Chiesa del silenzio e diplomazia pontificia 1945-1965) a v Spišskej Kapitule v roku 2017 (zborník Ján Vojtaššák. Biskup v dejinách 20. storočia). Boli tiež natočené dva filmové dokumenty: VOJTAŠŠÁK, ktorý vznikol v spolupráci s TV Lux a VOJTAŠŠÁK GIORNI DEI BARBARI, ktorý vznikol v spolupráci s talianskymi režisérmi a bol prezentovaný na Medzinárodnom filmovom festivale v Benátkach v roku 2019. Obidva filmové projekty ponúkajú ucelený, objektívny a umelecky hodnotný pohľad na osobnosť Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. 

Počas nasledujúcej rímskej fázy sa bude zostavovať  POSITIO (dokument, ktorý pred kongregáciou predstaví osobnosť Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka so zameraním sa na jeho mučeníctvo).  

 


Aktuality
24.6.2021
Kňazská vysviacka 2021
viac info

20.6.2021
Diakonská vysviacka 2021
viac info

15.6.2021
7 týždňov modlitieb
viac info

6.3.2021
Časopis KAPITULA - 4/2021
viac info

17.2.2021
100. výročie biskupskej vysviacky Jána Vojtaššáka - fotogaléria
viac info