z diecézy v obrazoch
Úvodná  | Kúria  | Cirkevný súd  | Časopis  | Kancelária  | Bohoslužby  | Partneri  | KATEDRÁLA - Info

Pohreb kňaza - vdp. Palušák

V duchu kresťanskej nádeje oznamujeme, že v nedeľu 26. januára 2020, zaopatrený sviatosťami, odovzdal Stvoriteľovi svoju dušu náš brat 

ThLic. Ondrej  PALUŠÁK

v 72. roku života a 48. roku kňazstva,

ktorý pôsobil ako kaplán v Spišskom Podhradí a v Levoči. Bol administrátorom vo farnostiach Chrasť nad Hornádom a v Spišskom Hrhove a farárom v Iliašovciach. Taktiež bol prodekanom a špirituálom Levočského dekanátu. Zastával funkciu notára cirkevného súdu a sudcu prvej a druhej inštancie. Vyučoval na Teologickom inštitúte RK CMBF UK v Spišskej Kapitule, bol spovedníkom kňazov, bohoslovcov a rehoľných sestier. V závere svojej kňazskej služby bol výpomocným duchovným vo farnosti Levoča a duchovným správcom v Dome sociálnych služieb Humanitár Levoča.

So zosnulým kňazom sa rozlúčime pohrebnými obradmi a zádušnou svätou omšou v stredu 29. januára 2020 o 10.00 hodine v Bazilike sv. Jakuba, apoštola v Levoči a deň vzkriesenia bude očakávať na levočskom cintoríne.

Requiescat in pace! 

PARTE


Aktuality
24.6.2021
Kňazská vysviacka 2021
viac info

20.6.2021
Diakonská vysviacka 2021
viac info

15.6.2021
7 týždňov modlitieb
viac info

6.3.2021
Časopis KAPITULA - 4/2021
viac info

17.2.2021
100. výročie biskupskej vysviacky Jána Vojtaššáka - fotogaléria
viac info