z diecézy v obrazoch
Úvodná  | Kúria  | Cirkevný súd  | Časopis  | Kancelária  | Bohoslužby  | Partneri  | KATEDRÁLA - Info

Nový spišský pomocný biskup

Nový pomocný biskup pre Spišskú diecézu

Svätý Otec František vymenoval dňa 25. marca 2020 nového pomocného biskupa pre Spišskú diecézu. Stal sa ním ThDr. ICLic. Ján Kuboš, PhD., doterajší farár a dekan v Kežmarku.

 

 ThDr. ICLic. Ján Kuboš, PhD. pochádza z Nižnej. Kňazskú vysviacku prijal dňa 18.6.1989 v Bratislave. 

Pôsobenie: 

1. 7. 1989 - 27. 9. 1989

kaplán, Podolínec

28. 9. 1989 - 25. 5. 1990

základná vojenská služba

26. 5. 1990 - 30. 6. 1990

kaplán, Svit

1. 7. 1990 - 31. 7. 1990

kaplán, Liptovský Mikuláš

1. 8. 1990 - 31. 8. 1991

kaplán, Ružomberok

1. 9. 1991 - 30. 6. 1997

farár, Liptovská Osada

15. 3. 1993 - 1. 7. 1997

pastoračná služba väzňom

1. 9. 1997 - 30. 6. 2017

špirituál kňazského seminára a odborný asistent - TI v Spišskom Podhradí

1. 1. 1998 - 31. 5. 2006

výpomocný duchovný, Spišské Vlachy

7. 10. 1998

ICLic. z Kánonického práva na KUL v Lubline

1. 12. 1998 - 30. 11. 2008

člen diecéznej liturgickej komisie

27. 6. 2001

člen Komisie KBS pre klérus

1. 12. 2001 - 30. 11. 2012

sudca cirkevného súdu

10. 12. 2002

ThDr. z Teológie na CMBF UK v Bratislave

1. 5. 2009 - 31. 12. 2016

výpomocný duchovný, Spišská Kapitula

6. 12. 2012 - 31. 12. 2017

sudca cirkevného súdu

13. 3. 2014 - 12. 3. 2019

člen diecéznej liturgickej komisie

1. 1. 2017 - 3. 7. 2017

výpomocný duchovný kňazský seminár

1. 3. 2017 - 3. 7. 2017

člen kňazskej rady

4. 7. 2017

farár, Kežmarok

4. 7. 2017

dekan Kežmarského dekanátu a dekan – moderátor Podtatranských dekanátov

4. 7. 2017

člen kňazskej rady ex offo

13. 9. 2017 – 16. 10. 2018

riadny spovedník bohoslovcov v kňazskom seminári

1.1.2018

sudca cirkevného súdu

 

 


Aktuality
24.6.2021
Kňazská vysviacka 2021
viac info

20.6.2021
Diakonská vysviacka 2021
viac info

15.6.2021
7 týždňov modlitieb
viac info

6.3.2021
Časopis KAPITULA - 4/2021
viac info

17.2.2021
100. výročie biskupskej vysviacky Jána Vojtaššáka - fotogaléria
viac info