z diecézy v obrazoch
Úvodná  | Kúria  | Cirkevný súd  | Časopis  | Kancelária  | Bohoslužby  | Partneri  | KATEDRÁLA - Info

Rok 2020 a biskup Ján Vojtaššák

Rok 2020 a Boží sluha biskup Ján Vojtaššák

Rok 2020 sa zapíše do dejín ako rok pandémie COVID 19. Popri starostiach spojených s vírusom, ktorý sužuje ľudstvo, by sme nemali zabúdať na naše významné osobnosti, ktoré žili v ťažkých časoch a ktoré, ako veríme, sa za nás prihovárajú a pomáhajú nám prekonávať rôzne životné úskalia. Práve rok 2020 je rokom viacerých spomienok na jednu z týchto osobností -  Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka, spišského diecézneho biskupa.

Pred 75 rokmi 5. mája 1945 sme si pripomenuli 75 rokov od jeho prvého zatknutia hneď po skončení druhej svetovej vojny. Biskup Ján Vojtaššák bol najprv internovaný v Spišskom Štiavniku, potom odvezený na vyšetrovanie do Bratislavy a napokon 28. novembra 1945 prepustený. Dôvodom jeho zaistenia a internácie bol fakt, že sa otvorene postavil proti poštátneniu cirkevného školstva na Slovensku a jeho členstvo v Štátnej rade Slovenskej republiky, ústavného orgánu bez faktických právomocí. V novembri 1945 sa biskup Ján Vojtaššák vracia opäť na Spišskú Kapitulu. 

Dňa 4. augusta 2020 sme si pripomenuli 55.výročie smrti Božieho služobníka biskupa Jána Vojtaššáka. Biskup Vojtaššák bol prepustený z väzenia v roku 1963 na prezidentskú amnestiu. Vo väzení strávil celkovo 11 rokov. Ako 86 ročný starček prichádza do Oravskej Lesnej k svojmu synovcovi farárovi Tomášovi Vojtaššákovi dúfajúc, že na rodnej Orave bude môcť prežiť jeseň svojho požehnaného života. Avšak po pár dňoch sa dozvedá, že štátna moc z obavy, aby nemal vplyv na svojich diecézanov a kňazov, mu určila iné miesto pobytu. Preto musel s bôľom v srdci zanechať rodný kraj a posledné roky života prežiť v nútenom exile ďaleko od svojej diecézy a domoviny v Senohraboch pri Prahe, v charitnom dome pre kňazov. Zomrel v v nemocnici v Říčanoch 4. augusta 1965.

15. septembra 2020 si pripomenieme 70. výročie druhého zatknutia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Biskup Ján mal veľkú úctu k Sedembolestnej Panne Márii. Málokto vie, že vďaka nemu sa po Loretánskych litániách môžeme modliť modlitbu: oroduj za nás, Matka sedembolestná..., že vďaka nemu sa Sedembolestná stala patrónkou Slovenska. A práve na Slávnosť Sedembolestnej sa začína jeho kalvária, na ktorej mu zaiste veľkou oporou bola Bolestná Matka Mária. Štátna moc sa chcela zbaviť odvážneho pastiera a znemožniť jeho meno v národe. Hľadala každú možnú príležitosť, ale bála sa reakcie ľudí, ktorí verili svojmu pastierovi a stáli pri ňom. Pod zámienkou kňazského stretnutia ho večer 15. septembra 1950 zobrali do auta, kde mu oznámili, že je v mene republiky zatknutý. Nasledovalo bolestné vypočúvanie v povestnej pražskej Ruzyni, zmanipulovaný proces a odsúdenie v roku 1951, dlhé roky väzenia. Ťažko je pre nás predstaviť si, čo všetko musel znášať vo väzení, čomu bol vystavený, čo cítil nevinný človek, ktorého česť a dobré meno pošliapal štátny súd. Napriek tomu biskup Ján Vojtaššák ostal vždy verný Bohu a pravde. Stal sa otcom všetkých nespravodlivo odsúdených. Dodával nádej tým, ktorí nevinne trpeli. Utrpenie ho nezlomilo, ale dalo mu vnútornú silu.

27. septembra 2020 si pripomenieme 30.výročie úplnej rehabilitácie Božieho služobníka biskupa Jána Vojtaššáka. Otázka rehabilitácie biskupa Vojtaššáka bola spojená s rehabilitáciou ďalších dvoch s ním odsúdených biskupov Michala Buzalku a Pavla Gojdiča. Príslušný rehabilitačný súd – Krajský súd v Košiciach – v rehabilitačnom konaní konštatoval, že všetci traja biskupi podľa zákona o súdnej rehabilitácii č. 119/1990 Zb. „sú účastní rehabilitácie zo zákona“. Preto uznesením zo dňa 27. 9. 1990 rozhodol o zrušení rozsudku z roku 1951 a zároveň zastavil trestné stíhanie pre zločiny, uvedené v rozsudku. Tak sa po dlhých štyroch desaťročiach vrátila česť biskupovi Vojtaššákovi. Napriek tomu sa ešte aj dnes nájde dosť tých, ktorí majú jednostranne negatívny pohľad na biskupa a čerpajú svoje poznatky s lživých, dávno vyvrátených obvinení.  

Posledným Vojtaššákovským výročím je 16. december 1920, keď si pripomenieme 100. výročie od menovania Božieho sluhu Jána Vojtaššáka za spišského diecézneho biskupa. Po vykonaní potrebných krokov a po vypočutí mienky konzistória 16. decembra 1920 vydal pápež Benedikt XV. dekrét o menovaní Vojtaššáka, riaditeľa diecéznej kancelárie a rektora seminára v Spišskej Kapitule, za spišského biskupa. Ján Vojtaššák prijal biskupskú vysviacku 13. februára 1921 v Nitre spolu s biskupmi Mariánom Blahom a Karolom Kmeťkom. Bol dobrým pastierom zvereného stáda. Neľakal sa prekážok. Bol asketický, priamy a rázny, no vždy milujúci otec.  


Aktuality
24.6.2021
Kňazská vysviacka 2021
viac info

20.6.2021
Diakonská vysviacka 2021
viac info

15.6.2021
7 týždňov modlitieb
viac info

6.3.2021
Časopis KAPITULA - 4/2021
viac info

17.2.2021
100. výročie biskupskej vysviacky Jána Vojtaššáka - fotogaléria
viac info