z diecézy v obrazoch
Úvodná  | Kúria  | Cirkevný súd  | Časopis  | Kancelária  | Bohoslužby  | Partneri  | KATEDRÁLA - Info

 

 

 

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie ako partner projektu, Mesto Spišské Podhradie v úlohe vedúceho partnera v spolupráci s družobným mestom Głogów Małopolski ako ďalším partnerom realizujú spolu projekt v rámci programu Interreg Poľsko-Slovensko, zameraný na špecifický cieľ Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi.

Názov projektu: Kultúrno-duchovný turizmus miest Spišské Podhradie a Głogów Małopolski
Výška celkových výdavkov projektu: 1 303 813,47 Eur
Harmonogram: 09.2018 – 08.2021

Spolufinancovanie z fondov Európskej únie:
85% celkových oprávnených výdavkov financuje Európsky fond regionálneho rozvoja
 

Partneri

 

EFRR

Európsky fond regionálneho rozvoja

Celkové oprávnené výdavky 

%

Spolufinancovania z EFRR

VP – Mesto Spišské Podhradie

292 590,92 €

344 224,62 €

85 %

P1 – Glogow Malopolski

307 848,79 €

362 175,10 €

85 %

P2 – Biskupstvo Spišské podhradie

507 801,67 €

597 413,75 €

85 %

SUMA

1 108 241,38 €

1 303 813,47 €

85 %


Opis projektu

Zámerom projektu je podpora cestovného ruchu v našom regióne a zviditeľnenie priestoru Spišského Jeruzalema /Pažice, Sivej Brady, Spišskej Kapituly/ a zároveň dobudovanie infraštruktúry – turistických chodníkov, opravy národných kultúrnych pamiatok a vybudovanie parkoviska nad Spišskou Kapitulou.
Aktivity projektu je možné rozdeliť do 3 okruhov, ktoré spolu tvoria jeden komplexný celok.

Ciele a výsledky projektu

V rámci obnovy kultúrnych pamiatok v Spišskom Podhradí bola zrealizovaná revitalizácia národnej kultúrnej pamiatky Biskupskej záhrady, ktorá je súčasťou mestskej pamiatkovej rezervácie, za účelom realizácie kultúrno-duchovných podujatí a spoločných cezhraničných aktivít medzi partnermi práve na tomto mieste.
Obnova kultúrnych pamiatok v meste bola taktiež spojená s odbornými prácami na dvoch pamiatkach Spišského Jeruzalema- Kaplnky sv. Františka Xaverského a Kaplnky sv. Rozálie.
Mesto Spišské Podhradie postavilo v rámci projektu nové parkovisko s napojením na Biskupskú záhradu pri takých pamiatkach, ako sú Spišská Kapitula a Spišský Jeruzalem. Kapacita parkoviska je 6 autobusov a 82 miest pre osobné autá, z toho 4 vyhradené pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Aktuálne sa plánujú kultúrno-duchovné podujatia zameraných na podporu cezhraničnej spolupráce.
V Głogówe Małopolskom bola zrealizovaná revitalizácia hlavného námestia, ktoré je zároveň kultúrnou pamiatkou a jedným z najväčších námestí v Poľsku.
 

 


Aktuality
24.6.2021
Kňazská vysviacka 2021
viac info

20.6.2021
Diakonská vysviacka 2021
viac info

15.6.2021
7 týždňov modlitieb
viac info

6.3.2021
Časopis KAPITULA - 4/2021
viac info

17.2.2021
100. výročie biskupskej vysviacky Jána Vojtaššáka - fotogaléria
viac info