z diecézy v obrazoch
Úvodná  | Kúria  | Cirkevný súd  | Časopis  | Kancelária  | Bohoslužby  | Partneri  | KATEDRÁLA - Info

Milí bratia kňazi, zasvätené osoby a celý Boží ľud Spišskej diecézy, 

s pocitom vďačnosti Pánu Bohu, ktorý riadi časy a udalosti, si v týchto dňoch uvedomujeme, že sa náš život odvíja vo významných časoch. O niekoľko dní sa v Cirkvi ukončí mimoriadny rok milosrdenstva, ktorý sme prežili v znamení milosrdnej Božej lásky. Usilovali sme sa zorganizovať viaceré pekné podujatia, ktoré nám pripomínali a pomáhali osvojiť si duchovné posolstvo tejto témy, ktorú nám do pozornosti dal Svätý Otec František.

Ak sa na konci tohto roka pýtame, v znamení čoho budeme pokračovať ďalej v našich rodinných a farských spoločenstvách, tu sa nám ponúka ďalší duchovný motív, v ktorom môžeme plynule pokračovať v našich iniciatívach, rozvíjaných doteraz. Totiž v nadchádzajúcom cirkevnom roku si budeme pripomínať dve významné výročia života sv. Martina, patróna nášho katedrálneho chrámu a celej diecézy. V novembri 2016 si pripomíname 1700 rokov od narodenia a o rok zas 1620 rokov od smrti tohto vynikajúceho svätca, ktorého si pripomína aj celý kresťanský svet. Preto aj my, nadväzujúc na slávenie Mimoriadneho svätého roku milosrdenstva, sme od 11. novembra 2016 až do 11. novembra 2017 začali prežívať jubilejný rok svätca, ktorý sa v svojom živote vyznamenal skutkami milosrdenstva, mimoriadnou horlivosťou za prehĺbenie duchovného života veriacich a obdivuhodným úsilím o budovanie farských spoločenstiev v jeho diecéze Tours v Gálii (dnešné Francúzsko).

Niekoľko dní pred začiatkom Jubilejného roka sme mali so všetkými kňazmi diecézy spoločné rekolekcie v Spišskej Kapitule, pričom sme kňazom venovali príručku vypracovanú pre tento jubilejný rok. Sú tam uvedené spoločné podujatia a pobožnosti ako aj možnosti vybrať si ďalšie formy prežívania jubilejného roka vo farnostiach alebo prispôsobiť si ich, či zorganizovať iné podujatia, pomocou ktorých si prehĺbime svätomartinskú spiritualitu, čiže príklad a čnosti sv. Martina. Pozývam vás všetkých, aby sme si horlivo a s radosťou v nadchádzajúcom roku osvojovali čnosti sv. Martina a formovali si svoj duchovný život podľa jeho príkladu a pomocou jeho orodovania.

Hlavnými ťažiskami prežívania jubilejného roka sv. Martina nech je podrobnejšie oboznámenie sa so životom a dobou sv. Martina, uctenie jeho relikvií a získavanie plnomocných odpustkov. Svätý Otec František nám ich prostredníctvom Apoštolskej penitenciárie dovoľuje čerpať naozaj v štedrej miere. Spomenutý manuál a ďalšie materiály poskytujú mnoho možností na to, aby ste jubilejný rok vo svojich farnostiach prežívali originálne vzhľadom na konkrétne potreby veriacich vo farnostiach, aj vzhľadom na kreatívnu spoluprácu s členmi farských pastoračných rád. Dekanátne púte do Katedrály sv. Martina nech upevnia v nás puto spoločenstva, ktoré vytvárame ako jedna diecézna rodina, ako miestna Cirkev.

Mojou najväčšou túžbou a očakávaním od tohto jubilejného roka je, aby sa v našej diecéze zintenzívnil zvyk prijímať sviatosť zmierenia na prvé piatky, adorácia a prijímanie Eucharistie. Práve na prvé piatky a vo štvrtok predtým pri adorácii Oltárnej sviatosti nám Svätý Otec dáva možnosť získať úplné odpustky za živých alebo za duše zomrelých v očistci. Podmienkou k ich získaniu okrem obvyklých modlitieb je aj vzývanie sv. Martina. Túto možnosť majú veriaci v ktoromkoľvek farskom alebo filiálnom kostole. Taktiež chorí, ktorí sa pre chorobu alebo starobu nemôžu dostať do kostola, môžu získať tieto odpustky doma za primeraných podmienok.

Zo života sv. Martina vieme, že svoje životné rozhodnutia vykonal s veľkou pozornosťou voči svedomiu. V otázke svojho krstu rešpektoval svojich rodičov, ale keď už bol právne samostatný, rozhodne si žiadal krst a potom dôsledne žil podľa viery. Taktiež otázky svojho povolania – spočiatku to mala byť vojenská dráha – hodnotil s veľkou citlivosťou svedomia. Martin tu nerobil žiadne kompromisy, nekonal účelovo ani sebecky, a to bol základ jeho priameho vzťahu k Bohu. Ja by som bol, bratia a sestry, veľmi rád, keby sme sa od sv. Martina naučili, že poctivosť svedomia je aj pre nás dnes mimoriadne potrebná. Ak chceme budovať svoj vzťah k Bohu na serióznych základoch, musíme si začať poctivo spytovať svedomie a zastávať také postoje, ktoré sú v súlade s Božím poriadkom a s hlasom nášho svedomia. S týmto cieľom sme medzi odporúčané iniciatívy na tento rok zaradili aj výzvu vybrať si niektoré dni, ktoré prežijeme úplne bez kompromisov so svedomím.

Každému z nás je známy dobrý skutok, ktorý vykonal Martin ešte ako katechumen. Bol to skutok rozdelenia plášťa. Tradícia nám to zachovala aj s pekným výkladom. Totiž Martin vo videní spoznal samého Ježiša, ktorý bol zaodetý práve do tohto plášťa darovaného žobrákovi. Tým sa nám potvrdzuje evanjeliové posolstvo: Čo ste urobili jednému z mojich najmenších bratov, mne ste urobili (Mt 25,46). Máme tu konkrétny príklad ako môžeme pokračovať aj v napĺňaní posolstva mimoriadneho roka milosrdenstva, ktorý práve končíme a prechádzame do prežívania Jubilejného roku sv. Martina: robme skutky telesného a duchovného milosrdenstva! Podeľme sa o dobrá, ktoré máme, s tými, čo ich nemajú. Tak nájdeme radosť z viery a zakúsime aj Božiu blízkosť.

V našej diecéze chceme v tomto zmysle urobiť niečo viac. Pripravíme podmienky pre vytvorenie farských charít na báze dobrovoľnosti, aby sme tak mohli byť nablízku všetkým núdznym ľuďom a mohli im pomáhať. To bude naša reakcia na stále výzvy Svätého Otca Františka, ktorý nás žiada, aby sme pomáhali blížnym najmä na okraji ľudskej spoločnosti.

Jestvuje ešte veľa možností, ako prežívať svätomartinské jubileum, ktorým nás Boh obdaroval. V katedrálnom chráme bude umiestnený veľký relikviár s ostatkami sv. Martina, ktorý si budete môcť na nejaký čas vyžiadať do farností, v rodinných spoločenstvách alebo iných zoskupeniach je možné čítať životopis sv. Martina, na internetových stránkach biskupského úradu a diecézneho katechetického úradu budú vystavené ďalšie obrazové materiály a katechézy, ktoré budete môcť použiť pri výchove svojich detí alebo na rozličných stretnutiach. Je možné organizovať rozličné vedomostné alebo umelecké súťaže s cieľom poznať život nášho nebeského patróna, organizovať púte do kostolov zasvätených sv. Martinovi a podobne.

Povzbudzujem vás všetkých ako otec diecézy: prežime nadchádzajúce svätomartinské jubileum v radostnom duchu nasledovania príkladu a čností nášho nebeského patróna. Verím, že slávenie Jubilejného roka sv. Martina bude pre nás znamenať zvýšenie horlivosti a prehĺbenie duchovného života nás všetkých. Čím viac sa naša miestna Cirkev posvätí a priblíži k Božiemu obrazu, tým jasnejšie zažiari aj tvár celej Cirkvi vo svete. K tomu Vám udeľujem svoje biskupské požehnanie:

Nech vás, vaše rodiny a farnosti žehná všemohúci Boh + Otec, i Syn, i Duch Svätý.

Váš diecézny otec biskup Štefan

 


Aktuality
24.6.2021
Kňazská vysviacka 2021
viac info

20.6.2021
Diakonská vysviacka 2021
viac info

15.6.2021
7 týždňov modlitieb
viac info

6.3.2021
Časopis KAPITULA - 4/2021
viac info

17.2.2021
100. výročie biskupskej vysviacky Jána Vojtaššáka - fotogaléria
viac info