z diecézy v obrazoch
Úvodná  | Kúria  | Cirkevný súd  | Časopis  | Kancelária  | Bohoslužby  | Partneri  | KATEDRÁLA - Info

Synoda o synodalite

 

 

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

 

 

Svätý Otec František zvolal synodu o synodalite, v rámci ktorej môže každý človek vyjadriť svoj postoj ohľadom spoločného kráčania v Cirkvi. V prvej fáze synody, ktorá bola predĺžená až do augusta 2022, prebieha tento proces na diecéznej úrovni. Od nedele 7.11.2021 je možnosť zapojiť sa aj v rámci Spišskej diecézy.

Diecézny synodálny tím pozýva všetkých, ktorým záleží na tom, ako Cirkev žije dnes a ako bude žiť zajtra, aby sa v rámci už nejakého existujúceho spoločenstva alebo celkom nového spoločenstva vytvoreného za týmto účelom alebo prípadne aj jednotlivci prihlásili cez prihlasovací formulár, ktorý sa nachádza na tejto stránke hore. Zvlášť oslovujeme k zapojeniu sa kňazské spoločenstvá, rehoľné spoločenstvá, farské pastoračné rady, hnutia, modlitbové spoločenstvá, spoločenstvá mladých, spoločenstvá manželov, ekumenické spoločenstvá a rôzne ďalšie spoločenstvá už fungujúce v Cirkvi.

Každému prihlásenému spoločenstvu/jednotlivcovi budú následné zasielané podrobné informácie, ktoré majú napomôcť pri hľadaní toho, čo Duch Svätý hovorí Cirkvi dnes. Chceme spoločne hľadať spôsob, ako máme v dnešnej dobe kráčať pri ohlasovaní Evanjelia. Krátke inštruktážne video k rozbehnuntej diecéznej fáze môžete nájsť SEM.

Všetkých, ktorí sa chcú zapojiť do tohto spoločného kráčania pozývame k spoločným stretnutiam (môžu sa diať aj online), počas ktorých sa v modlitbe a rozjímaní budú zamýšľať nad 10 stanovenými témami o spoločnom kráčaní v Cirkvi. 

Po úvodnom zoznámení sa so synodou budú zhruba každé dva týždne zverejňované videá a manuály ktoré budú bližšie prezentovať jednotlivých desať tém.

Na záver každé spoločenstvo/jednotlivec zašlú do 15. júna 2022 na adresu spis@synoda.sk zhrnutie svojich postrehov na jednotlivých desať tém, na základe ktorých diecézny synodálny tím vypracuje v spoločnej modlitbe a rozjímaní záverečné zhrnutie za celú Spišskú diecézu.

 

Tešíme sa na spoluprácu.

 

Viac informácií o synode nájdete na webe: www.synoda.sk

 


 

Modlitba za synodu 

(Adsumus Sancte Spiritus)

Sme tu pred Tebou, Duch Svätý:
zišli sme sa v Tvojom mene.
Ty si náš pravý radca.
Príď k nám,
stoj pri nás,
vstúp do našich sŕdc.
Pouč nás, kam máme ísť,
a ukáž nám cestu, po ktorej treba kráčať.
Nedovoľ, aby sme my, slabí a hriešni,
spôsobili neporiadok.
Nech nás nezvedie nevedomosť.
Daj nám dar rozlišovania,
nech nie sme zaujatí kvôli predsudkom
a falošným ľudským ohľadom.
Veď nás k jednote,
aby sme nezišli z cesty pravdy a spravodlivosti,
ale napredovali na púti do večného života.
O to prosíme Teba,
ktorý pôsobíš vo všetkých časoch a na všetkých miestach,
v spoločenstve s Otcom i Synom,
na veky vekov. Amen.

 


 

Členovia diecézneho synodálneho tímu:

 

Diecézny koordinátor:

Patrik Taraj, Spišská Kapitula

 

Členovia tímu:

Mário Brezňan, Spišská Nová Ves 

Mária Francová, Buglovce 

Eva Izraelová, Ružomberok 

Pavel Izrael, Ružomberok 

Michal Janiga, Spišská Kapitula

Oliver Jaroš, Buglovce 

Miroslav Kavulič, Jamník 

Patrícia Kavuličová, Jamník 

Ľuboš Laškoty, Važec 

Dária Miezgová, Okoličné 

Kamil Nemčík, Ružomberok 

Viktor Pardeľ, Spišská Nová Ves 

Jaroslava Pytelová, Poprad 

Róbert Tokár, Vysoké Tatry 

Anna Viglašová, Ružomberok 

Filip Zjara, Hubová

 

Materiály k témam:

2. téma: Počúvanie (pdf)

2. téma: Počúvanie (video)

1. téma: Spoločníci na ceste (pdf)

1. téma: Spoločníci na ceste (video)

 

Sledujte:

Synoda o synodalite - Ako na to? (video)

Videopozvánka

 

Na stiahnutie:

Prezentácia: Synoda o synodalite v Spišskej diecéze

Prosby do spoločných modlitieb veriacich

Vademecum (manuál na počúvanie a rozlišovanie v miestnych cirkvách)

Prípravný dokument

Baner Synoda o synodalite (vhodný pre propagáciu synody na web stránkach)

Plagát - Synoda o synodalite v Spišskej diecéze


Aktuality
24.6.2021
Kňazská vysviacka 2021
viac info

20.6.2021
Diakonská vysviacka 2021
viac info

15.6.2021
7 týždňov modlitieb
viac info

6.3.2021
Časopis KAPITULA - 4/2021
viac info

17.2.2021
100. výročie biskupskej vysviacky Jána Vojtaššáka - fotogaléria
viac info